Přístrojové zpoždění senzoru

Systém nepřetržitého sledování glykemie společnosti Medtronic používá při výpočtu hodnot glykemie v mezibuněčné tekutině (SG) podle vzorce {Principles 1} vyhlazovací algoritmus, aby potlačil výkyvy naměřených hodnot elektrického proudu protékajícího senzorem (ISIG). Tyto výkyvy jsou způsobeny změnami v oběhu mezibuněčné tekutiny v místech zavedení senzoru a kanyly. Algoritmus bere v úvahu několik posledních hodnot elektrického proudu protékajícího senzorem. Důvodem jeho použití je vyhlazení křivek glykemických profilů zobrazovaných pumpou, jak je ukázáno na obrázku Fig. Delay 1.

Fig. Delay 1.    Účinky vyhlazovacího algoritmu

Obrázek Fig. Delay 1. ukazuje příklad hodnot elektrického proudu protékajícího senzorem a jejich převodu na hodnoty glykemií v mezibuněčné tekutině. Kdyby nebyl použit vyhlazovací algoritmus, hodnoty glykemie v mezibuněčné tekutině by v rozmezí od 16:25 do 17:25 kolísaly mezi 7.5 a 8.0 mmol/l. Vyhlazovací algoritmus je drží téměř konstantní na hodnotě 7.8 mmol/l s výjimkou jediné hodnoty v 16:55.

Na druhé straně vyhlazovací algoritmus:

Typické účinky vyhlazovacího algoritmu v normoglykemické, hypoglykemické a hyperglykemické oblasti jsou ukázány na obrázku Fig. Delay 2.

Fig. Delay 2.    Přístrojové zpoždění senzoru

Obrázek Fig. Delay 2. byl vytvořen na základě hodnot glykemie v mezibuněčné tekutině a elektrického proudu protékajícího senzorem zobrazovaných pumpou. Bolus před odpolední svačinou byl vynechán, aby bylo dosaženo hyperglykemických hodnot.

Celkové zpoždění mezi hodnotami glykemie v kapilární krvi (měřenými glukometrem) a hodnotami glykemie v mezibuněčné tekutině (měřenými senzorem a zobrazovanými pumpou) je v mém případě zhruba 18 - 20 minut. Celkové zpoždění se skládá z: