Informace o pacientovi

Narodil jsem se v roce 1962 a cukrovku 1. typu mám od roku 1972. Byl jsem léčen různými druhy inzulínů a aplikačních technik počínaje klasickými skleněnými stříkačkami až po inzulínovou pumpu s nepřetržitým sledováním glykemie. Od prosince 2006 používám inzulínovou pumpu Paradigm 722 v kombinaci s jehlovými senzory pro nepřetržité sledování glykemie, obojí od společnosti Medtronic.

Vážím 74 kg a moje potřeba inzulínu se obvykle pohybuje mezi 22 a 30 jednotkami za den (NovoRapid od Novo Nordisk A/S, Dánsko) v závislosti na množství pohybu, spánku, jídla, stresu….

Jsem citlivý na inzulín. Hodnoty glykemie v mé krvi se často mění velmi rychle. To bylo příčinou neuspokojivé kompenzace mé cukrovky s častými hypo- a hyperglykemiemi. Nebyl jsem schopen dosáhnout uspokojivé kompenzace ani při častém (5 – 6 krát denně) měření glykemie glukometrem. Mé hodnoty glykovaného hemoglobinu HbA1c byly neustále nad 8%. Neuspokojivá kompenzace mě vedla k přijetí návrhu mého ošetřujícího lékaře na zavedení inzulínové pumpy s nepřetržitým sledováním glykemie bez ohledu na to, že systém nepřetržitého sledování glykemie není v Čechách hrazen žádnou zdravotní pojišťovnou a každý pacient ho musí platit ze svého. V důsledku této změny klesla hodnota mého HbA1c na 5.2% po prvních čtyřech měsících od přechodu na zařízení společnosti Medtronic. Počet hyperglykemií výrazně klesl, avšak četnost hypoglykemií se zvýšila. Objevovaly se několikrát týdně, zvláště při dlouhodobých sportovních aktivitách jako jsou vysokohorská turistika, jízda na koni nebo lyžování. Pokoušel jsem se odhalit proč, a zjistil jsem, že jsou způsobeny nastavením a způsobem používání mého systému nepřetržitého sledování glykemie spolu s mým (ne)pochopením jeho algoritmů.

Snažil jsem se najít jakékoliv informace z různých zdrojů, ale mnoho jich nebylo. Proto jsem se rozhodl vytvořit internetovou stránku a popsat na ní výsledky svých experimentů a závěry analýz tak, aby byly dostupné i ostatním.