Sensor instrumentele vertraging

Medtronic's continue glucosemonitoring systeem gebruikt een algoritme om variaties van de ISIG waarde af te vlakken. Dit gebeurt tijdens de berekening van de glucosewaarde van het interstitiële vocht aan de hand van de sensor stroom volgens de formule {Principles 1}. Deze variatie wordt veroorzaakt door veranderingen in de circulaties van het interstitiële vocht op zowel de sensor als de infuus plekken. Het algoritme houdt rekening met de laatste ISIG waardes met als doel een afgevlakte grafiek op de pomp te presenteren zoals weergegeven op figuur Fig. Delay 1.

Fig. Delay 1.    Sensor glucosewaardes afvlakking

De figuur laat een voorbeeld zien van ISIG waardes en hun omzetting naar interstitiële glucosewaardes. Als er geen afvlakking zou zijn, dan zouden de SG waardes die berekend zouden worden aan de hand van ISIG, tussen 16:25 en 17:25 uur, in een bereik liggen van 7.5 to 8.0 mmol/l. Het algoritme houdt de waardes bijna constant op een waarde van 7.8 mmol/l met één enkele uitzondering om 16:55 uur.

Aan de andere kant kan over het algoritme worden gezegd:

De totale verschuiving tussen het profiel in capillair bloed (gemeten met meter) en in het interstitiële vocht (gemeten door de sensor en weergegeven door de pomp) is in mijn geval 18 tot 20 minuten. Dit is samengesteld uit: