Levensduur sensor

Als je de levensduur bekijkt is het nodig om onderscheid te maken tussen de levensduur die de fabrikant noemt en die is goedgekeurd door verschillende autoriteiten en de fysieke levensduur van het apparaat zelf.

Volgens de gebruiksaanwijzing van Medtronic's continue glucosemonitoring systeem moet de sensor na 72 uur gebruik vervangen worden door een nieuwe. De algoritmes in de Paradigm 522 en 722 pompen laten de pomp stoppen na:

Fysiek wordt de levensduur van de zender bepaald door de tijd waarin de calibratiewaarde stabiel is en de sensor een betrouwbare glucosewaarde van het interstitiële vocht geeft. Er zijn twee typische gevallen van het eindigen van de levensduur die moeten leiden tot het vernieuwen van de sensor:

Normaal laat ik de sensor 6 dagen zitten. De beste en meest betrouwbare cyclus van het vervangen van de sensor is in mijn geval: