Bloed en interstitieel vocht glucose profielen

Ik heb een test uitgevoerd om vertrouwd te worden met mijn glucose profiel en om te controleren hoe nauwkeurig Medtronic's schattingen zijn in mijn geval. Ik deed de test tijdens een weekend waarin ik geen intensieve fysieke activiteiten had en de mogelijkheid had om mijn bloedglucose elke 15 minuten bij kamertemperatuur te meten. Fig. Profiles 1. geeft de glucosewaardes van zowel bloed als interstitieel vocht weer.

Fig. Profiles 1.    Vergelijking van glucose waardes gemeten door glucose meter en sensor

Ik calibreerde de sensor om 8:46 uur bij een glucose waarde van 4.2 mmol/l en verzamelde bloed- en interstitiële waardes gedurende 11 uur tussen 9:30 uur (Time = 0) an 20:30 uur (Time = 660).

Deze profiel vergelijking laat zien dat:

Ik heb regressie analyse toegepast rekening houdend met bovengenoemde feiten met de volgende resultaten:

Glucose profielen volgens de m.b.v. regressie analyse berekende coëfficiënten is vergeleken met de profielen in zowel bloed als interstitieel vocht zijn te zien in Fig. Profiles 2.

Fig. Profiles 2.    Resultaten van regressie analyse

Fig. Profiles 2. laat een veel betere overeenkomst zien tussen de bloedglucose en het interstitieel vocht met de constante dan zonder. De match is heel goed behalve in de gebieden met minimale en maximale glucosewaardes. Het groene profiel van de interstitiële glucose berekend met de regressie analyse is 12 minuten naar links geschoven om de overeenkomst te laten zien met de rode bloedglucosewaarde. Deze verschuiving is uitgevoerd door de regressie analyse en kan in de werkelijkheid niet worden bereikt. ISIG waardes zullen altijd achterlopen op de bloedwaardes, in deze test ongeveer 12 minuten zoals Fig. Profiles 3. laat zien.

Fig. Profiles 3.    Achterlopen interstitiële waardes op bloed waardes

Verdere analyse laat zien dat verschillen tussen bloedglucoseaardes gemeten door de meter en door de sensor zoals weergegeven door de Paradigm pomp afhankelijk zijn van:

Het is mogelijk om de verschillen tussen de bloed- en interstitieel vocht-waarde te schatten met behulp van de calibratiewaarde en de waarde van de ADD constante volgens de vergelijking {Principles 1}
       SG = ISIG x CAL
en {Profiles 1}
       SG = ISIG x CAL + ADD
Correctie grafieken staan in Fig. Profiles 4., Fig. Profiles 5. en Fig. Profiles 6. De horizontale assen geven de glucosewaardes weer zoals weergegeven op de pomp, berekend volgens de vergelijking {Principles 1}, terwijl de verticale assen de glucosewaardes weergeven berekend met vergelijking {Profiles 1} die veel meer overeenkomen met de bloedglucosewaardes. Omdat de correctie afhangt van de waarde van de ADD constante en de bloedglucose die voor de calibratie is gebruikt, bevat elke figuur meerdere lijnen. Elke lijn is voor een specifieke waarde van de waarde bij calibratie (Fig. Profiles 4. and Fig. Profiles 5.) of voor een specifieke waarde van de ADD constante (Fig. Profiles 6.). Respectievelijke parameter waardes zijn beschreven in de legenda van de figuren en direct naast de lijnen.

Fig. Profiles 4.    Gecorrigeerde glucosewaardes in het lage gebied gebaseerd op calibratie waarde, een waarde van de Add constante = - 2.5 mmol/l

Fig. Profiles 5.    Gecorrigeerde glucosewaardes in het hoge gebied gebaseerd op calibratie waarde, een waarde van de Add constante = - 2.5 mmol/l

Fig. Profiles 6.    Gecorrigeerde glucosewaardes gebaseerd op de waarde van de ADD constant, bij een calibratie van 5.0 mmol/l